Vasthu Remedies

Rs.210
Rs.210

Vasthu Remedies
INR
GOLLAPD260
In Stock
210.0
Rs.210


In Stock
Ships in 4 - 9 Days
Check for shipping and cod pincode

Description

         నేటి నవీన వాస్తు శాస్త్రవేత్తలు తిరుపతి రెడ్డి లాంటివారు గృహదోషములున్న ఆ దోషములున్న గృహమును కూలద్రోలించి నూతన గృహము కట్టించి గృహ యజమాని ఆర్ధికంగా పతనము చేయుచున్నారు. నేటి నవీన వాస్తు శాస్త్రమే తప్పుల తడక, ఎండా వానా చలి నుంచి యజమానిని కాపాడు సాధనముగా ఆ గృహము ద్వారా ఉన్నదే  గాని ఆ గృహము ద్వారా వచ్చు సత్ఫలాలు వచ్చుటలేదు. గృహము ద్వారా  సత్ఫలములు రావలయునన్న ఋషిప్రోక్తమైన వాస్తు శాస్త్రము ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమగును. ఋషి ప్రోక్త వాస్తు శాస్త్ర విషయమును నాచే రచించబడిన విశ్వకర్మ వాస్తు శాస్త్రము గ్రంధము పాఠకులు చదివిన బోధపడును.

                                             - చిత్రాల గురుమూర్తి గుప్త సిద్ధాంతి

         నేటి నవీన వాస్తు శాస్త్రవేత్తలు తిరుపతి రెడ్డి లాంటివారు గృహదోషములున్న ఆ దోషములున్న గృహమును కూలద్రోలించి నూతన గృహము కట్టించి గృహ యజమాని ఆర్ధికంగా పతనము చేయుచున్నారు. నేటి నవీన వాస్తు శాస్త్రమే తప్పుల తడక, ఎండా వానా చలి నుంచి యజమానిని కాపాడు సాధనముగా ఆ గృహము ద్వారా ఉన్నదే  గాని ఆ గృహము ద్వారా వచ్చు సత్ఫలాలు వచ్చుటలేదు. గృహము ద్వారా  సత్ఫలములు రావలయునన్న ఋషిప్రోక్తమైన వాస్తు శాస్త్రము ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమగును. ఋషి ప్రోక్త వాస్తు శాస్త్ర విషయమును నాచే రచించబడిన విశ్వకర్మ వాస్తు శాస్త్రము గ్రంధము పాఠకులు చదివిన బోధపడును.                                              - చిత్రాల గురుమూర్తి గుప్త సిద్ధాంతి

Features

  • : Vasthu Remedies
  • : Chitrala Gurumurthy Guptha Siddhanthi
  • : Gollapudi Publishers
  • : GOLLAPD260
  • : Paperback
  • : 2016
  • : 248
  • : Telugu

Reviews

Be the first one to review this product

Discussion:Vasthu Remedies

Be the first to start a discussion Start a new discussion

Browse all Discussions on Books
Powered by infibeam