వినాయక చవతి శుభాకాంక్షలు

  • Maha Ganapathi Puranam By Tadanki Venkata Lakshmi Narasimharao Rs.250 మహా గణపతి ఎలా అవతరించాడో తెలుసా ? ఇరవై ఒక్క పత్రితో గణపతిని ఎందుకు పూజించాలి ? గణపతి 'గణాధిపతి'ఎలా అయ్యాడు? గణపతులు ఒకరా?ఇద్దరా?అనేకులా? ఏయే దేశాల వారు గణపతిని పూజిస్తున్నారు? బ్రహ్మా,విష్ణు,మహేశ్వరులు.....రామ,కృష్ణ,దేవేంద్రాదులు...... మునులు,మహర్షులు,మాన…
  • 99 Konallo Ganesh By Devdath Patnaik Rs.150 కధలు, చిహ్నాలు, కర్మానుస్టానాలు భారతదేశపు ప్రియతమ గజముఖ దైవం పై  క్రికెట్ ఆటలో 99 పరుగులు తీసి, ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న సెంచరీకి ఒక్క అడుగు దూరంలో ఉన్న ఆటగాడి గుండెచప్పుడు, విఘ్నాదిపతి గణేష్ ని…
  • Spine & Pain Care By Dr K Poorna Rajeswari Rs.125              విజయవాడ రాజధాని అయిన నేపధ్యంలో.. ప్రజలకు వస్తున్న ఆరోగ్య సమస్యలకి ఆయుర్వేదపరముగా మంచ…
  • The Representation of the People Act(Telugu) By Ponnada Hanumantharao Rs.135                   ఈ చట్టాన్ని తెలుగులోనికి అనువదించిన శ్రీ పొన్నాడ హనుమంతరావుగారు తూర్పు.గోదావరి.జిల్లా రాజోలులో గత 50 సంవత్సరాలుగా న్యాయవాదిగా చురుకుగా వృత్తి చేస్తూ కూడా…
  • Patanjali Sahithyam By Patanjali Rs.700                    పేరు రావాలని నేను రచనలు చేయలేదు. చెడును,దుర్మార్గాన్ని వెక్కిరిస్తే నాకు సంతోషం. అన్యాయాన్ని బజారుకీడిస్తే ఆనందం.అందుకే, నా తృప్తి కోసమే, నన్ను నేను…

టాగూర్ పబ్లిషింగ్ హౌస్

Powered by infibeam