Priyuralu

Rs.250
Rs.250

Priyuralu
INR
EMESCO1092
In Stock
250.0
Rs.250


In Stock
Ships in 4 - 9 Days
Check for shipping and cod pincode

Description

ఇందులో...

సంజీవి 

కీలకం 

జ్ఞానోదయం 

ప్రియురాలు 

సౌఖ్యరాశి 

కోర్కె 

అపనింద 

దుర్బలుడు 

మానని గాయాలు 

ధన్వంతరి 

మంజుల 

వృత్తి ధర్మం 

కీడా? మేలా?

పరదార

మదపిచ్చి 

చెలియలికట్ట 

రతి రహస్యం 

మరెన్నో.... కథలు 

                                                     - ధనికొండ హనుమంతరావు 

ఇందులో... సంజీవి  కీలకం  జ్ఞానోదయం  ప్రియురాలు  సౌఖ్యరాశి  కోర్కె  అపనింద  దుర్బలుడు  మానని గాయాలు  ధన్వంతరి  మంజుల  వృత్తి ధర్మం  కీడా? మేలా? పరదార మదపిచ్చి  చెలియలికట్ట  రతి రహస్యం  మరెన్నో.... కథలు                                                       - ధనికొండ హనుమంతరావు 

Features

  • : Priyuralu
  • : Dhanikonda Hanumantha Rao
  • : Sahiti Publications
  • : EMESCO1092
  • : Paperback
  • : 2019
  • : 416
  • : Telugu

Reviews

Be the first one to review this product

Discussion:Priyuralu

Be the first to start a discussion Start a new discussion

Browse all Discussions on Books
Powered by infibeam