O Thandri Katha

By K Ramalakshmi (Author)
Rs.40
Rs.40

O Thandri Katha
INR
MANIMN2204
Out Of Stock
40.0
Rs.40
Out of Stock
Out Of Stock
Check for shipping and cod pincode

Description

                    "ఏమిటమ్మా - ఈ హడావిడి! కొంపతీసి నాకు పెళ్ళి సంబంధం చూసేయడం లేదు కదా! " వేళాకోళంగా అంటూనే కర్టెన్ రాడ్ కి ఎక్కించి తల్లికి అందించింది ఉమ.

                      నిలుచుని ఉన్న స్టూలు మీద నుంచే కోపంగా చిన్న కూతురికేసి చూసింది వెంకటలక్ష్మి.

                    "అవునే , మీకు నేనేంటే లోకువ. అందుకే తల్లిని అన్న గౌరవం లేకుండా ఆటపటిస్తున్నారు" విసుగ్గా అంటూ కర్టెన్ అందుకుంది.

                   ఆ విసుగులో ఎక్కించిన కర్టెన్ కాస్తా జారిపోయింది. ఉమ కిసుక్కున నవ్వి. చాలా సీరియస్ గా అంది. "కోపం, విసుగు, బి.పి. పెంచుతాయి. బి.పి. ఒంటికి అంత మంచిది కాదు" అంది. స్టూలు దిగకుండానే కర్టెన్ మళ్లీ ఎక్కించి తగిలించింది వెంకటలక్ష్మి. తరువాత ఎం జరిగిందో ఈ పుస్తకం చదివి తెలుసుకొనగలరు.

                    "ఏమిటమ్మా - ఈ హడావిడి! కొంపతీసి నాకు పెళ్ళి సంబంధం చూసేయడం లేదు కదా! " వేళాకోళంగా అంటూనే కర్టెన్ రాడ్ కి ఎక్కించి తల్లికి అందించింది ఉమ.                       నిలుచుని ఉన్న స్టూలు మీద నుంచే కోపంగా చిన్న కూతురికేసి చూసింది వెంకటలక్ష్మి.                     "అవునే , మీకు నేనేంటే లోకువ. అందుకే తల్లిని అన్న గౌరవం లేకుండా ఆటపటిస్తున్నారు" విసుగ్గా అంటూ కర్టెన్ అందుకుంది.                    ఆ విసుగులో ఎక్కించిన కర్టెన్ కాస్తా జారిపోయింది. ఉమ కిసుక్కున నవ్వి. చాలా సీరియస్ గా అంది. "కోపం, విసుగు, బి.పి. పెంచుతాయి. బి.పి. ఒంటికి అంత మంచిది కాదు" అంది. స్టూలు దిగకుండానే కర్టెన్ మళ్లీ ఎక్కించి తగిలించింది వెంకటలక్ష్మి. తరువాత ఎం జరిగిందో ఈ పుస్తకం చదివి తెలుసుకొనగలరు.

Features

  • : O Thandri Katha
  • : K Ramalakshmi
  • : Streesakthi Publications
  • : MANIMN2204
  • : Paperback
  • : 2003
  • : 140
  • : Telugu

Reviews

Be the first one to review this product

Discussion:O Thandri Katha

Be the first to start a discussion Start a new discussion

Browse all Discussions on Books
Powered by infibeam