Ammaa

Rs.200
Rs.200

Ammaa
INR
MANIMN1295
In Stock
200.0
Rs.200


In Stock
Ships in 4 - 9 Days
Check for shipping and cod pincode

Description

ఉమ్మనీటిలో ఊపిరి పొదిగిన

అమృతభాండం - అమ్మ

జీవనభాషలో కావ్యం నెరపిన

అమరకోశం - అమ్మ

ఏమిచ్చినా ఋణం తీరదు అమ్మది

ఋణం తీర్చలేని అమ్మకి

సప్తగిరి దూరదర్శన్ - కిన్నెర సంయుక్తంగా

సమర్పిస్తున్న అక్షరమాలిక అమ్మ

                                                                                             - కిన్నెర పబ్లికేషన్స్.

ఉమ్మనీటిలో ఊపిరి పొదిగిన అమృతభాండం - అమ్మ జీవనభాషలో కావ్యం నెరపిన అమరకోశం - అమ్మ ఏమిచ్చినా ఋణం తీరదు అమ్మది ఋణం తీర్చలేని అమ్మకి సప్తగిరి దూరదర్శన్ - కిన్నెర సంయుక్తంగా సమర్పిస్తున్న అక్షరమాలిక అమ్మ                                                                                              - కిన్నెర పబ్లికేషన్స్.

Features

  • : Ammaa
  • : Dr Voleti Parvatesam
  • : Kinnera Publications
  • : MANIMN1295
  • : Paperback
  • : 2010
  • : 255
  • : Telugu

Reviews

Be the first one to review this product

Discussion:Ammaa

Be the first to start a discussion Start a new discussion

Browse all Discussions on Books
Powered by infibeam