Punya Purushudu

By Mallavarapu Jhon (Author)
Rs.75
Rs.75

Punya Purushudu
INR
MANIMN1805
In Stock
75.0
Rs.75


In Stock
Ships in 4 - 9 Days
Check for shipping and cod pincode

Description

మానస తొనలకన్న పాలమీగడకన్న

మధువుకన్న ముగ్ధ వదువుకన్న

మల్లవరపు కవిత మధురాతి మధురమ్ము

"జాను" తెనుగు మేలి "జాను తెనుగు"

భావమునకు తగిన పాదములన్నియు వచ్చి

అందమైన ఛందమందు నొదిగి

పరమ హృద్యమైన పద్యమ్ముగా మరు

"జాను" తెనుగు మేలి "జాను తెనుగు"

మలయ మారుతములు పలకరించిన యట్లు

ప్రేమ సుధలు చిలుకరించినట్లు

పుడమితల్లి గుండె పులకరించినయట్లు

"జాను" తెనుగు మేలి "జాను తెనుగు".

మానస తొనలకన్న పాలమీగడకన్న మధువుకన్న ముగ్ధ వదువుకన్న మల్లవరపు కవిత మధురాతి మధురమ్ము "జాను" తెనుగు మేలి "జాను తెనుగు" భావమునకు తగిన పాదములన్నియు వచ్చి అందమైన ఛందమందు నొదిగి పరమ హృద్యమైన పద్యమ్ముగా మరు "జాను" తెనుగు మేలి "జాను తెనుగు" మలయ మారుతములు పలకరించిన యట్లు ప్రేమ సుధలు చిలుకరించినట్లు పుడమితల్లి గుండె పులకరించినయట్లు "జాను" తెనుగు మేలి "జాను తెనుగు".

Features

  • : Punya Purushudu
  • : Mallavarapu Jhon
  • : Jaanudi Publications
  • : MANIMN1805
  • : Paperback
  • : 2020
  • : 47
  • : Telugu

Reviews

Be the first one to review this product

Discussion:Punya Purushudu

Be the first to start a discussion Start a new discussion

Browse all Discussions on Books
Powered by infibeam