Land Acquisition Act No 22 of 2018

Rs.120
Rs.120

Land Acquisition Act No 22 of 2018
INR
ASIALAW186
In Stock
120.0
Rs.120


In Stock
Ships in 4 - 9 Days
Check for shipping and cod pincode

Description

ఈ చట్టము న్యాయమైన పరిహరమునకు హక్కు మరియు భూసేకరణలో పారదర్మకత పునరావాస చట్టము (ఆంధ్రప్రదేశ్ సవరణ) చట్టము 2018 గా పిలవబడవచ్చును.

ఈ చట్టము 1-1-2014 నుండి అమలులోకి వచినట్లుగా బావించబడుతుంది.

ఈ సవరనలోనిబందనలు ఏదేని శాసనము లేదా ఏదేని కోర్ట్ లేదా అథారిటీ యొక్క న్యాయ నేర్దేశము లేదా అదేశములో ఏమి ఉన్నాను సంక్రమిoపచేయబడిన  హక్కులను ప్రభావితము చేయకుండ ప్రభావము కలిగి ఉంటాయి.

                                                                                 - పొన్నాడ హనుమంతురావు

ఈ చట్టము న్యాయమైన పరిహరమునకు హక్కు మరియు భూసేకరణలో పారదర్మకత పునరావాస చట్టము (ఆంధ్రప్రదేశ్ సవరణ) చట్టము 2018 గా పిలవబడవచ్చును. ఈ చట్టము 1-1-2014 నుండి అమలులోకి వచినట్లుగా బావించబడుతుంది. ఈ సవరనలోనిబందనలు ఏదేని శాసనము లేదా ఏదేని కోర్ట్ లేదా అథారిటీ యొక్క న్యాయ నేర్దేశము లేదా అదేశములో ఏమి ఉన్నాను సంక్రమిoపచేయబడిన  హక్కులను ప్రభావితము చేయకుండ ప్రభావము కలిగి ఉంటాయి.                                                                                  - పొన్నాడ హనుమంతురావు

Features

  • : Land Acquisition Act No 22 of 2018
  • : Ponnada Hanumantha Rao
  • : Supreme Law House
  • : ASIALAW186
  • : Paperback
  • : 2018
  • : 80
  • : Telugu

Reviews

Be the first one to review this product

Discussion:Land Acquisition Act No 22 of 2018

Be the first to start a discussion Start a new discussion

Browse all Discussions on Books
Powered by infibeam