Jaimini Suthrartha Deepika

Rs.360
Rs.360

Jaimini Suthrartha Deepika
INR
GOLLAPU315
In Stock
360.0
Rs.360


In Stock
Ships in 4 - 9 Days
Check for shipping and cod pincode

Description

ఇందులో...

ఉపోద్ఘాతము 

ఆరూఢాధ్యాయము 

అర్గలాధ్యాయము 

యోగద గ్రహము 

ఉపపదాధ్యాయము 

భార్య, దాంపత్యము 

సంతాన విచారణ 

సోదర విచారణ 

జైమినిలో గ్రహ రాశి బల నిరూపణము 

కారకాంశాధ్యాయము 

మరెన్నో....

                                                                                                                - శ్రీ భమిడిపాటి అనంత శర్మ 

ఇందులో... ఉపోద్ఘాతము  ఆరూఢాధ్యాయము  అర్గలాధ్యాయము  యోగద గ్రహము  ఉపపదాధ్యాయము  భార్య, దాంపత్యము  సంతాన విచారణ  సోదర విచారణ  జైమినిలో గ్రహ రాశి బల నిరూపణము  కారకాంశాధ్యాయము  మరెన్నో....                                                                                                                 - శ్రీ భమిడిపాటి అనంత శర్మ 

Features

  • : Jaimini Suthrartha Deepika
  • : Sri Bhamidipati Anantha Sharma
  • : Mohan Publications
  • : GOLLAPU315
  • : Paperback
  • : 2018
  • : 360
  • : Telugu

Reviews

Be the first one to review this product

Discussion:Jaimini Suthrartha Deepika

Be the first to start a discussion Start a new discussion

Browse all Discussions on Books
Powered by infibeam