Stampulloo Mahatmudu

By Smt Putti Nagalakshmi (Author)
Rs.60
Rs.60

Stampulloo Mahatmudu
INR
MANIMN0720
In Stock
60.0
Rs.60


In Stock
Ships in 4 - 9 Days
Check for shipping and cod pincode

Description

                                         strength and growth come only through continuous effort and struggle అని నమ్మినవారు మోహన్ దాస్ కరమ్ చాంద్ గాంధీ

                               తన నమ్మకానికి అహింస, సత్యవ్రతం ఆయుధాలుగా చేర్చి ఉద్యమవిజయల స్వరాజ్య సోపానాల్ని అధిరోహించి, కార్యసాధనబాటలో క్లిష్టమైనవన్నీ తనిచేసి చూపించి, అవరోధాలను అధిగమించి మానవత్వాన్ని పరిమళింపజేసి మహాత్ముడైన జాతిపిత గాంధీజీ.

                                         "కత్తులు లేవు, శూలమును గాండీవమున్ మొదలే హుళక్కి, నోరెత్తి ప్రచండ వాక్పటికునేనియు బాటకు, వైరి మీద దండెత్తగా సేన లేదు, బలహీనము కాయము, కోపతాపముల్ బొత్తుగా సున్న, అట్టి వరమూర్తి, మనోబలశాలి, గాంధీ చేయెత్తి నమస్కరించి స్మరించుదమెప్పు స్వరాజ్యసిద్ధికిన్- (1920 ).

                                                                                                        -శ్రీమతి పుట్టి నాగలక్ష్మి.

                                         strength and growth come only through continuous effort and struggle అని నమ్మినవారు మోహన్ దాస్ కరమ్ చాంద్ గాంధీ                                తన నమ్మకానికి అహింస, సత్యవ్రతం ఆయుధాలుగా చేర్చి ఉద్యమవిజయల స్వరాజ్య సోపానాల్ని అధిరోహించి, కార్యసాధనబాటలో క్లిష్టమైనవన్నీ తనిచేసి చూపించి, అవరోధాలను అధిగమించి మానవత్వాన్ని పరిమళింపజేసి మహాత్ముడైన జాతిపిత గాంధీజీ.                                          "కత్తులు లేవు, శూలమును గాండీవమున్ మొదలే హుళక్కి, నోరెత్తి ప్రచండ వాక్పటికునేనియు బాటకు, వైరి మీద దండెత్తగా సేన లేదు, బలహీనము కాయము, కోపతాపముల్ బొత్తుగా సున్న, అట్టి వరమూర్తి, మనోబలశాలి, గాంధీ చేయెత్తి నమస్కరించి స్మరించుదమెప్పు స్వరాజ్యసిద్ధికిన్- (1920 ).                                                                                                         -శ్రీమతి పుట్టి నాగలక్ష్మి.

Features

  • : Stampulloo Mahatmudu
  • : Smt Putti Nagalakshmi
  • : Sri Madhulatha Publications
  • : MANIMN0720
  • : Paperback
  • : 2019
  • : Telugu

Reviews

Be the first one to review this product

Discussion:Stampulloo Mahatmudu

Be the first to start a discussion Start a new discussion

Browse all Discussions on Books
Powered by infibeam