Prematho Mi Sudha

By Vasu (Author)
Rs.50
Rs.50

Prematho Mi Sudha
INR
MANIMN3627
In Stock
50.0
Rs.50


In Stock
Ships in 4 - 9 Days
Check for shipping and cod pincode

Description

భారతదేశం నా మాతృభూమి

నా తల్లిని అమితంగా ప్రేమిస్తున్నాను.
ఇప్పటికి అసహాయులే కావచ్చు
రేపు అజేయులవుతారు నా ప్రజలు
నాకంటే మిక్కిలి యీ మట్టిని
యీ మట్టిమనుషులను ప్రేమిస్తున్నాను
విరిచి మూటకట్టి చీకటి కొట్టులో విసిరినా ఇదే నా పలుకు
జరిగినదానికి వగచేదాన్ని కాదు
నా ఛత్తీస్ ను ఎప్పటికంటే
యిపుడు మరింత గాఢంగా ప్రేమిస్తున్నాను.


ప్రేమతో మీ సుధ

భారతదేశం నా మాతృభూమి నా తల్లిని అమితంగా ప్రేమిస్తున్నాను.ఇప్పటికి అసహాయులే కావచ్చు రేపు అజేయులవుతారు నా ప్రజలు నాకంటే మిక్కిలి యీ మట్టిని యీ మట్టిమనుషులను ప్రేమిస్తున్నాను విరిచి మూటకట్టి చీకటి కొట్టులో విసిరినా ఇదే నా పలుకు జరిగినదానికి వగచేదాన్ని కాదు నా ఛత్తీస్ ను ఎప్పటికంటే యిపుడు మరింత గాఢంగా ప్రేమిస్తున్నాను. ప్రేమతో మీ సుధ

Features

  • : Prematho Mi Sudha
  • : Vasu
  • : Viplava Rachayithala Sangham
  • : MANIMN3627
  • : Paperback
  • : Sep, 2022
  • : 55
  • : Telugu

Reviews

Be the first one to review this product

Discussion:Prematho Mi Sudha

Be the first to start a discussion Start a new discussion

Browse all Discussions on Books
Powered by infibeam