Rathi Poolu

By C Sujatha (Author)
Rs.60
Rs.60

Rathi Poolu
INR
MANIMN0652
In Stock
60.0
Rs.60


In Stock
Ships in 4 - 9 Days
Check for shipping and cod pincode

Description

"ఇంటీరియర్ చాలా బావుంది కదూ....'

శమంత దీక్షగా గోడపైన పువ్వుల వంకే చూడడం గమనించి అన్నాడు రసజ్ఞ. 

"రాతిపూలు" అన్నది శమంత.

గది గోడల పైన మ్యూరల్సున్నాయి. తెల్ల పాలరాయితో చేసిన పువ్వుల కుండీలు... అందమైన తీగలు.... సున్నితమైన పువ్వులు. లేత నీలిరంగు బెడ్ లైట్ కాంతిలో గోడ పైన పువ్వులు మిలమిల మెరుస్తున్నాయి. 

"ఏమిటా ఆలోచన... ఎక్కడున్నావు...! నిన్ను చూసి ఆరు నెలలు. ఆ...రు.. నెలలు..." అన్నాడు రసజ్ఞ, శమంతను తనవైపు తిప్పుకుంటూ. 

                                                                                                          - సి. సుజాత   

"ఇంటీరియర్ చాలా బావుంది కదూ....' శమంత దీక్షగా గోడపైన పువ్వుల వంకే చూడడం గమనించి అన్నాడు రసజ్ఞ.  "రాతిపూలు" అన్నది శమంత. గది గోడల పైన మ్యూరల్సున్నాయి. తెల్ల పాలరాయితో చేసిన పువ్వుల కుండీలు... అందమైన తీగలు.... సున్నితమైన పువ్వులు. లేత నీలిరంగు బెడ్ లైట్ కాంతిలో గోడ పైన పువ్వులు మిలమిల మెరుస్తున్నాయి.  "ఏమిటా ఆలోచన... ఎక్కడున్నావు...! నిన్ను చూసి ఆరు నెలలు. ఆ...రు.. నెలలు..." అన్నాడు రసజ్ఞ, శమంతను తనవైపు తిప్పుకుంటూ.                                                                                                            - సి. సుజాత   

Features

  • : Rathi Poolu
  • : C Sujatha
  • : Siva Sai Sarath Publications
  • : MANIMN0652
  • : Paperback
  • : 2010
  • : 143
  • : Telugu

Reviews

Be the first one to review this product

Discussion:Rathi Poolu

Be the first to start a discussion Start a new discussion

Browse all Discussions on Books
Powered by infibeam