Godhanam

By Satish Chandar (Author)
Rs.75
Rs.75

Godhanam
INR
ETCBKTC078
In Stock
75.0
Rs.75


In Stock
Ships in 4 - 9 Days
Check for shipping and cod pincode

Description

             గోవు హఠాత్తుగా గానుగెద్దయ్యింది. తన చుట్టూ తను తిరగటం మానేసి రాజకీయాల చుట్టూ తిరుగుతోంది. ఈ గోపరిభ్రమనానికి ఎలక్ట్రానిక్ వోటింగ్ మెషిన్స్ కదలిపోతున్నాయి. ఊళ్ళకు, వాదాలు మరింత దూరమయి పోతున్నాయి. నోటుగా కొలిచే గోవును, ఇప్పటికప్పుడు వోటుగా కొలుస్తానంటే గోవు మాత్రం ఊరుకుంటుందా? కుమ్మేయ్యదూ..!? ఎలా కుమ్మిందో చూపే ప్రయత్నమే 'గోధనం' నవల.

             గోవు హఠాత్తుగా గానుగెద్దయ్యింది. తన చుట్టూ తను తిరగటం మానేసి రాజకీయాల చుట్టూ తిరుగుతోంది. ఈ గోపరిభ్రమనానికి ఎలక్ట్రానిక్ వోటింగ్ మెషిన్స్ కదలిపోతున్నాయి. ఊళ్ళకు, వాదాలు మరింత దూరమయి పోతున్నాయి. నోటుగా కొలిచే గోవును, ఇప్పటికప్పుడు వోటుగా కొలుస్తానంటే గోవు మాత్రం ఊరుకుంటుందా? కుమ్మేయ్యదూ..!? ఎలా కుమ్మిందో చూపే ప్రయత్నమే 'గోధనం' నవల.

Features

  • : Godhanam
  • : Satish Chandar
  • : Smiles & Smiles
  • : ETCBKTC078
  • : Paperback
  • : 2017
  • : 128
  • : Telugu

Reviews

Be the first one to review this product

Discussion:Godhanam

Be the first to start a discussion Start a new discussion

Browse all Discussions on Books
Powered by infibeam