Cheekati Kadupuna Kanthi

By C Anandaramam (Author)
Rs.60
Rs.60

Cheekati Kadupuna Kanthi
INR
EMESCO0950
In Stock
60.0
Rs.60


In Stock
Ships in 4 - 9 Days
Check for shipping and cod pincode

Description

              వారిజను అతిగాఢంగా ప్రేమించి, ఆమెను పొందలేక ఆర్తితో వేగిపోతున్న సున్నితమనస్కుడు రామచంద్ర. అతనిని అర్థం చేసుకొని, మిగిలిన మమకారాలన్నీ అతడు మరచిపోయేలాగ తన ప్రేమలో ముంచివేయగల రాగమయి అతనికి లభించి ఉంటే బాగుండేది. స్పందనే ఎరుగని పరమలౌకికురాలు భార్య అయింది. దీనికి పరిష్కారమార్గమేమిటి? ఈ నవల చదివి తెలుసుకొనగలరు.

              వారిజను అతిగాఢంగా ప్రేమించి, ఆమెను పొందలేక ఆర్తితో వేగిపోతున్న సున్నితమనస్కుడు రామచంద్ర. అతనిని అర్థం చేసుకొని, మిగిలిన మమకారాలన్నీ అతడు మరచిపోయేలాగ తన ప్రేమలో ముంచివేయగల రాగమయి అతనికి లభించి ఉంటే బాగుండేది. స్పందనే ఎరుగని పరమలౌకికురాలు భార్య అయింది. దీనికి పరిష్కారమార్గమేమిటి? ఈ నవల చదివి తెలుసుకొనగలరు.

Features

  • : Cheekati Kadupuna Kanthi
  • : C Anandaramam
  • : Sahithi Prachuranalu
  • : EMESCO0950
  • : Paperback
  • : 2017
  • : 168
  • : Telugu

Reviews

Be the first one to review this product

Discussion:Cheekati Kadupuna Kanthi

Be the first to start a discussion Start a new discussion

Browse all Discussions on Books
Powered by infibeam