Cheekati Kathulu

By Dr Y Narayana Rao (Author)
Rs.80
Rs.80

Cheekati Kathulu
INR
VICTORY107
In Stock
80.0
Rs.80


In Stock
Ships in 4 - 9 Days
Check for shipping and cod pincode

Description

            చాలా చాలా కాలం క్రిందట ఇప్పటి మానవ జాతి ఇంకా పుట్టలేదు. సరీసృపాలు వుండేవి కదా (అదే సుమారు రెండు కోట్ల ముప్పది లక్షల సంవత్సరాల క్రితం)! వాటికన్న ముందు కూడా మానవజాతి వుండేది. ఇది అప్పటి కథ. అప్పటికే మంచి చెడులు నిప్పత్తి సమానంగా లేదు. మానవులకు అతీత శక్తులుండేవి. అప్పటి కాలంలో ఒక బాలకుడుండేవాడు. అతని పుట్టిన రోజు 23, జూన్. సంవత్సరం తెలియరాలేదు. ఇది ఆ బాలుని కథ. అతడు పన్నెండేళ్ళ వయసును దాటుతుండగా ఈ కథ మొదలవుతుంది. 

                                                                                                       - డా. వైయన్నార్  

            చాలా చాలా కాలం క్రిందట ఇప్పటి మానవ జాతి ఇంకా పుట్టలేదు. సరీసృపాలు వుండేవి కదా (అదే సుమారు రెండు కోట్ల ముప్పది లక్షల సంవత్సరాల క్రితం)! వాటికన్న ముందు కూడా మానవజాతి వుండేది. ఇది అప్పటి కథ. అప్పటికే మంచి చెడులు నిప్పత్తి సమానంగా లేదు. మానవులకు అతీత శక్తులుండేవి. అప్పటి కాలంలో ఒక బాలకుడుండేవాడు. అతని పుట్టిన రోజు 23, జూన్. సంవత్సరం తెలియరాలేదు. ఇది ఆ బాలుని కథ. అతడు పన్నెండేళ్ళ వయసును దాటుతుండగా ఈ కథ మొదలవుతుంది.                                                                                                         - డా. వైయన్నార్  

Features

  • : Cheekati Kathulu
  • : Dr Y Narayana Rao
  • : Victory Publications
  • : VICTORY107
  • : Paperback
  • : 2015
  • : 103
  • : Telugu

Reviews

Be the first one to review this product

Discussion:Cheekati Kathulu

Be the first to start a discussion Start a new discussion

Browse all Discussions on Books
Powered by infibeam