Leadership

By Dr B V Pattabhi Ram (Author)
Rs.130
Rs.130

Leadership
INR
EMESCOB150
In Stock
130.0
Rs.130


In Stock
Ships in 5 - 15 Days
Check for shipping and cod pincode

Description

           ఒక వ్యక్తి విజయం సాధించాలంటే దివ్యమైన చిట్కా ఒక్కటే. మనసుని మచ్చిక చేసుకుని, మనం చెప్పే విధంగా మసులుకునేలా చేయడమే. విజయం అనేది నంబర్ లాక్ లాంటిది. దాన్ని ఓపెన్ చెయ్యాలంటే, దాని రహస్య నంబర్లను పసిగట్టాలి. మీరు విజయం సాధించటానికి నేనిస్తున్న 'కీ' ఈ పుస్తకంలోని చాప్టర్లు. చదివి సాధన చేస్తే మీరే మాస్టర్ మైండ్.

           ఒక వ్యక్తి విజయం సాధించాలంటే దివ్యమైన చిట్కా ఒక్కటే. మనసుని మచ్చిక చేసుకుని, మనం చెప్పే విధంగా మసులుకునేలా చేయడమే. విజయం అనేది నంబర్ లాక్ లాంటిది. దాన్ని ఓపెన్ చెయ్యాలంటే, దాని రహస్య నంబర్లను పసిగట్టాలి. మీరు విజయం సాధించటానికి నేనిస్తున్న 'కీ' ఈ పుస్తకంలోని చాప్టర్లు. చదివి సాధన చేస్తే మీరే మాస్టర్ మైండ్.

Features

  • : Leadership
  • : Dr B V Pattabhi Ram
  • : Emesco
  • : EMESCOB150
  • : Paperback
  • : 280
  • : Telugu

Reviews

Be the first one to review this product

Discussion:Leadership

Be the first to start a discussion Start a new discussion

Browse all Discussions on Books
Powered by infibeam