Oka Brundavanam

Rs.75
Rs.75

Oka Brundavanam
INR
EMESCO0628
In Stock
75.0
Rs.75


In Stock
Ships in 5 - 15 Days
Check for shipping and cod pincode

Description

ఒక మురళీరవం...

జాబిలి కెరటం... పారిజాత సౌరభం...

మేఘమల్హారి రాగం... ఇవన్నీ వదిలేయ్!

ఏదో కోల్పోయినట్టు, చీకటిలో కూర్చోవటం

అవసరమా? అంటాడు జయంత్.

"ప్రేమ ఎంత మధురమో అంత విషాదం"

లోకమంతా మసకేసినట్టూ, ఆనందమంతా

ఇంకిపోయినట్టూ, హృదయం ఎండి బీటలు

వారినట్టూ, "అమ్మో! నరకం!"

అనుకుంది మాధురి.

కాని ఇద్దరి మనస్సుల్లో పలికే

మోహనరాగమే....

'ఒక బృందావనం'

- బలభద్రపాత్రుని రమణి

ఒక మురళీరవం... జాబిలి కెరటం... పారిజాత సౌరభం... మేఘమల్హారి రాగం... ఇవన్నీ వదిలేయ్! ఏదో కోల్పోయినట్టు, చీకటిలో కూర్చోవటం అవసరమా? అంటాడు జయంత్. "ప్రేమ ఎంత మధురమో అంత విషాదం" లోకమంతా మసకేసినట్టూ, ఆనందమంతా ఇంకిపోయినట్టూ, హృదయం ఎండి బీటలు వారినట్టూ, "అమ్మో! నరకం!" అనుకుంది మాధురి. కాని ఇద్దరి మనస్సుల్లో పలికే మోహనరాగమే.... 'ఒక బృందావనం' - బలభద్రపాత్రుని రమణి

Features

  • : Oka Brundavanam
  • : Balabadrapatruni Ramani
  • : Sahithi
  • : EMESCO0628
  • : Paperback
  • : May, 2014
  • : 208
  • : Telugu

Reviews

Be the first one to review this product

Discussion:Oka Brundavanam

Be the first to start a discussion Start a new discussion

Browse all Discussions on Books
Powered by infibeam