Prema kanna Madhuramyinadhi

By Ranganayakamma (Author)
Rs.70
Rs.70

Prema kanna Madhuramyinadhi
INR
APHRNY0028
In Stock
70.0
Rs.70


In Stock
Ships in 5 - 15 Days
Check for shipping and cod pincode

Description

ప్రేమే - 'మధురమైనది' కదా?

దాని కన్నా 'మధురమైనది' ఇంకేదో వుందా?

రెండూ 'మధురమైనవే' అయితే, 

రెండూ 'మంచి' విషయాలే అయితే,

వాటి మధ్య 'పోలిక' ఎందుకు?

దేని విలువ దానిదే కదా?

దేని మాధుర్యం దానిదే కదా?

అవును, కానీ ఎప్పుడూ?

దేని స్థానంలో అది అడిగినప్పుడు!

ఏది ఎలా వుండాలో అలా ఉన్నప్పుడు!

అప్పుడు, దేని విలువ దానిదే.

దేని మాధుర్యం దానిదే.

కానీ అలా జరగనప్పుడు?

ఒకటి, రెండో దాన్ని దురాక్రమించినప్పుడు?

అప్పుడు, వాటి స్థానాల్ని సవరించక తప్పదు!

రెంటినీ పోల్చక తప్పదు!

ఆ పోలిక అవసరమైనప్పుడు,

ప్రేమ కన్నా మధురమైనది వేరొకటి వుంది!

అంటూ ప్రేమ కన్నా మధురమైనది!. ఈ పుస్తకం 'పెద్ద కధలు' కలిసిన సంపుటం ఇది.

- రంగనాయకమ్మ

ప్రేమే - 'మధురమైనది' కదా? దాని కన్నా 'మధురమైనది' ఇంకేదో వుందా? రెండూ 'మధురమైనవే' అయితే,  రెండూ 'మంచి' విషయాలే అయితే, వాటి మధ్య 'పోలిక' ఎందుకు? దేని విలువ దానిదే కదా? దేని మాధుర్యం దానిదే కదా? అవును, కానీ ఎప్పుడూ? దేని స్థానంలో అది అడిగినప్పుడు! ఏది ఎలా వుండాలో అలా ఉన్నప్పుడు! అప్పుడు, దేని విలువ దానిదే. దేని మాధుర్యం దానిదే. కానీ అలా జరగనప్పుడు? ఒకటి, రెండో దాన్ని దురాక్రమించినప్పుడు? అప్పుడు, వాటి స్థానాల్ని సవరించక తప్పదు! రెంటినీ పోల్చక తప్పదు! ఆ పోలిక అవసరమైనప్పుడు, ప్రేమ కన్నా మధురమైనది వేరొకటి వుంది! అంటూ ప్రేమ కన్నా మధురమైనది!. ఈ పుస్తకం 'పెద్ద కధలు' కలిసిన సంపుటం ఇది. - రంగనాయకమ్మ

Features

  • : Prema kanna Madhuramyinadhi
  • : Ranganayakamma
  • : Sweet Home Publications
  • : APHRNY0028
  • : Hardbound
  • : 196
  • : Telugu

Reviews

Be the first one to review this product

Discussion:Prema kanna Madhuramyinadhi

Be the first to start a discussion Start a new discussion

Browse all Discussions on Books
Powered by infibeam