Travelogue Russia

Rs.160
Rs.160

Travelogue Russia
INR
MANIMN0864
In Stock
160.0
Rs.160


In Stock
Ships in 4 - 9 Days
Check for shipping and cod pincode

Description

బోల్షవిక్స్ అంటే ఎవరు?

రష్యాలో మతం ఉందా?

సోవియట్ రష్యా ప్రజల జీవన విధానానికి గల, నేటి రష్యా ప్రజల జీవన విధానానికి తేడా ఏమిటి?

హెర్మిటేజ్ మ్యూజియంలో పీకాక్ క్లాక్ ప్రత్యేకత ఏమిటి?

రష్యాన్స్ మృదు స్వభావులా? లేక కఠినమైన వారా?

                          ఇంత దాక 2 ఆధ్యాత్మిక, వివిధ దేశాలకి చెందిన 8 ట్రావెలోగ్స్ రాసిన మల్లాది వెంకట కృష్ణ మూర్తి జూన్ 2018 లో 7 రోజులు సెయింట్ పీటర్స్ బర్గ్ , మాస్కోలని పర్యటించి రాసిన 11 వ ట్రావెలాగ్.

బోల్షవిక్స్ అంటే ఎవరు? రష్యాలో మతం ఉందా? సోవియట్ రష్యా ప్రజల జీవన విధానానికి గల, నేటి రష్యా ప్రజల జీవన విధానానికి తేడా ఏమిటి? హెర్మిటేజ్ మ్యూజియంలో పీకాక్ క్లాక్ ప్రత్యేకత ఏమిటి? రష్యాన్స్ మృదు స్వభావులా? లేక కఠినమైన వారా?                           ఇంత దాక 2 ఆధ్యాత్మిక, వివిధ దేశాలకి చెందిన 8 ట్రావెలోగ్స్ రాసిన మల్లాది వెంకట కృష్ణ మూర్తి జూన్ 2018 లో 7 రోజులు సెయింట్ పీటర్స్ బర్గ్ , మాస్కోలని పర్యటించి రాసిన 11 వ ట్రావెలాగ్.

Features

  • : Travelogue Russia
  • : Malladi Venkata Krishna Murthy
  • : Lipi Publications
  • : MANIMN0864
  • : Paperback
  • : 2019
  • : 141
  • : Telugu

Reviews

Be the first one to review this product

Discussion:Travelogue Russia

Be the first to start a discussion Start a new discussion

Browse all Discussions on Books
Powered by infibeam