Sisiravela

Rs.120
Rs.120

Sisiravela
INR
NAVCHT0020
In Stock
120.0
Rs.120


In Stock
Ships in 4 - 9 Days
Check for shipping and cod pincode

Description

ఇందులో...

ఆర్ముగం - అనంతలక్ష్మి

మారిన ముఖచిత్రం

మిగిలిందేమిటి?

విద్య - వైద్యం

మూగపిల్ల

కరిగిన రంగుల కల

చీకటి తెరలలో కరిగిన బొమ్మ

అర్జునుడు

బంగారు కొండ

నిప్పు

నష్టజాతకుడు

జబమాలి ఆత్మహత్య.... మొదలుగు కథలు కలవు...

ఇందులో... ఆర్ముగం - అనంతలక్ష్మి మారిన ముఖచిత్రం మిగిలిందేమిటి? విద్య - వైద్యం మూగపిల్ల కరిగిన రంగుల కల చీకటి తెరలలో కరిగిన బొమ్మ అర్జునుడు బంగారు కొండ నిప్పు నష్టజాతకుడు జబమాలి ఆత్మహత్య.... మొదలుగు కథలు కలవు...

Features

  • : Sisiravela
  • : Peddibhotla Subbaramaiah
  • : Navachetana Publishing House
  • : NAVCHT0020
  • : Paperback
  • : 2015
  • : 176
  • : Telugu

Reviews

Be the first one to review this product

Discussion:Sisiravela

Be the first to start a discussion Start a new discussion

Browse all Discussions on Books
Powered by infibeam