Pulamanasulu

Rs.150
Rs.150

Pulamanasulu
INR
MANIMN0255
In Stock
150.0
Rs.150


In Stock
Ships in 4 - 9 Days
Check for shipping and cod pincode

Description

               "మీ యసుంటోర్ని మోసం జేస్తే మంచి జరుగుతదా మేడమ్... ఏ జనమలో ఏం పాపం జెసిన్నో గాని నా కొడుక్కి పోలియో ఒచ్చింది.. రెండు కిలోల పూలు కొని మాలలు కట్టి అమ్మితే దినానికి రెండు వందలు కూడా మిగలవు. వోన కురిసినా, పోలీసోళ్ళు ఒచ్చి ఎల్లగొట్టినా ఇడి పూలూ, మాలలూ కూడా దండగే ఐతాయి... ఈదినవుండి రేపటికి వోడిపోయి చెత్త కుప్పలో ఇసిరేసే పూల తాన తమర్ని మోసం చేస్తే నా కళ్ళు పోవా అమ్మా?" అన్నది యాదమ్మ...

                                                                                                - నండూరి సుందరీ నాగమణి 

               "మీ యసుంటోర్ని మోసం జేస్తే మంచి జరుగుతదా మేడమ్... ఏ జనమలో ఏం పాపం జెసిన్నో గాని నా కొడుక్కి పోలియో ఒచ్చింది.. రెండు కిలోల పూలు కొని మాలలు కట్టి అమ్మితే దినానికి రెండు వందలు కూడా మిగలవు. వోన కురిసినా, పోలీసోళ్ళు ఒచ్చి ఎల్లగొట్టినా ఇడి పూలూ, మాలలూ కూడా దండగే ఐతాయి... ఈదినవుండి రేపటికి వోడిపోయి చెత్త కుప్పలో ఇసిరేసే పూల తాన తమర్ని మోసం చేస్తే నా కళ్ళు పోవా అమ్మా?" అన్నది యాదమ్మ...                                                                                                 - నండూరి సుందరీ నాగమణి 

Features

  • : Pulamanasulu
  • : Nanduri Sundhari Nagamani
  • : J V Publications
  • : MANIMN0255
  • : Paperback
  • : 2018
  • : 168
  • : Telugu

Reviews

Be the first one to review this product

Discussion:Pulamanasulu

Be the first to start a discussion Start a new discussion

Browse all Discussions on Books
Powered by infibeam