Kanpula Dibba

Rs.110
Rs.110

Kanpula Dibba
INR
VISHALD210
In Stock
110.0
Rs.110


In Stock
Ships in 4 - 9 Days
Check for shipping and cod pincode

Description

           కథను చూయించే శక్తి కథకుడికి ఉండాలి - అది అతనెలా సాధించాడు, అది సాధించటానికి అతనికి తోడ్పడిన అంశాలేమిటి! అతనికవసమేమిటి! శ్రద్ధగా కథ చదివితే నీకర్థమవుతుంది. నువ్వు ఆషామాషీగా కథ చదవడం మొదలెట్టినా, క్రమంగా నిన్నది కొండచిలువలా మింగేయాలి. ఆ మింగేసే శక్తి, కథకుడి - మగ్నతనిబట్టి, నిబద్ధతని బట్టి - ప్రపంచం పట్లా, మనుషుల పట్లా, ప్రకృతి పట్ల అతనికున్న గాఢమైన ప్రేమని బట్టీ సాధ్యమౌతుంది. 'కాశీపట్నం చూడర బాబూ' డబ్బీలో కళ్ళుబెడితే ఏం కనబడుతుందో - అదే ఇక్కడ కనబడుతుంది. శ్రీనివాసరావు చూయించే లోకంలోకి మనం వెళ్ళిపోతాం. ఆయన కథాలోకంలో మనం సంచరించాల్సిందే, ఆయా పాత్రలతో మనం స్నేహించాల్సిందే, కలగలిసి పోవాల్సిందే.

                       - శివారెడ్డి 

           కథను చూయించే శక్తి కథకుడికి ఉండాలి - అది అతనెలా సాధించాడు, అది సాధించటానికి అతనికి తోడ్పడిన అంశాలేమిటి! అతనికవసమేమిటి! శ్రద్ధగా కథ చదివితే నీకర్థమవుతుంది. నువ్వు ఆషామాషీగా కథ చదవడం మొదలెట్టినా, క్రమంగా నిన్నది కొండచిలువలా మింగేయాలి. ఆ మింగేసే శక్తి, కథకుడి - మగ్నతనిబట్టి, నిబద్ధతని బట్టి - ప్రపంచం పట్లా, మనుషుల పట్లా, ప్రకృతి పట్ల అతనికున్న గాఢమైన ప్రేమని బట్టీ సాధ్యమౌతుంది. 'కాశీపట్నం చూడర బాబూ' డబ్బీలో కళ్ళుబెడితే ఏం కనబడుతుందో - అదే ఇక్కడ కనబడుతుంది. శ్రీనివాసరావు చూయించే లోకంలోకి మనం వెళ్ళిపోతాం. ఆయన కథాలోకంలో మనం సంచరించాల్సిందే, ఆయా పాత్రలతో మనం స్నేహించాల్సిందే, కలగలిసి పోవాల్సిందే.                        - శివారెడ్డి 

Features

  • : Kanpula Dibba
  • : Dr Chintakindi Srinivasa Rao
  • : Vishalandhra Publishing House
  • : VISHALD210
  • : Paperback
  • : 2016
  • : 124
  • : Telugu

Reviews

Be the first one to review this product

Discussion:Kanpula Dibba

Be the first to start a discussion Start a new discussion

Browse all Discussions on Books
Powered by infibeam