Jagamantha Kutumbam

By Dr K Meerabai (Author)
Rs.150
Rs.150

Jagamantha Kutumbam
INR
MANIMN0469
In Stock
150.0
Rs.150


In Stock
Ships in 4 - 9 Days
Check for shipping and cod pincode

Description

          జగమంత కుటుంబం నా సప్తమ కథాసంకలనం. 1963 లో నా మొదటి కథ ఆంధ్రప్రభ వార పత్రికలో వచ్చినప్పటి నుండీ ఇప్పటివరకు రెండు వందల పైన కథలు తెలుగుదేశంలోని ప్రముఖ పత్రికలలో ప్రచురింపబడ్డాయి. 

             1966 లో నా మొదటి నవలిక ఆంధ్రప్రభ సచిత్ర వారపత్రికలో ధారావాహికంగా వెలువడింది. మరో మూడు నవలలు స్వాతి మాసపత్రికలో అనుబంధంగా వచ్చాయి. 

            నా మొదటి కథా సంకలనం "ఆశల మెట్లు" ప్రముఖ విమర్శకులు శ్రీ వల్లంపాటి వెంకట సుబ్బయ్యగారు ఆవిష్కరించారు. చిన్న కథారచనని కరతలామలకం చేసుకున్నానని అభినందించారు. 

                                                                                                                    - డా. కె. మీరాబాయి 

          జగమంత కుటుంబం నా సప్తమ కథాసంకలనం. 1963 లో నా మొదటి కథ ఆంధ్రప్రభ వార పత్రికలో వచ్చినప్పటి నుండీ ఇప్పటివరకు రెండు వందల పైన కథలు తెలుగుదేశంలోని ప్రముఖ పత్రికలలో ప్రచురింపబడ్డాయి.               1966 లో నా మొదటి నవలిక ఆంధ్రప్రభ సచిత్ర వారపత్రికలో ధారావాహికంగా వెలువడింది. మరో మూడు నవలలు స్వాతి మాసపత్రికలో అనుబంధంగా వచ్చాయి.              నా మొదటి కథా సంకలనం "ఆశల మెట్లు" ప్రముఖ విమర్శకులు శ్రీ వల్లంపాటి వెంకట సుబ్బయ్యగారు ఆవిష్కరించారు. చిన్న కథారచనని కరతలామలకం చేసుకున్నానని అభినందించారు.                                                                                                                      - డా. కె. మీరాబాయి 

Features

  • : Jagamantha Kutumbam
  • : Dr K Meerabai
  • : J V Publications
  • : MANIMN0469
  • : Paperback
  • : 2019
  • : 216
  • : Telugu

Reviews

Be the first one to review this product

Discussion:Jagamantha Kutumbam

Be the first to start a discussion Start a new discussion

Browse all Discussions on Books
Powered by infibeam