Athma Factor

By K Sadashiva Rao (Author)
Rs.250
Rs.250

Athma Factor
INR
EMESCO0823
In Stock
250.0
Rs.250


In Stock
Ships in 4 - 9 Days
Check for shipping and cod pincode

Description

సైన్స్ ఫిక్షన్ కథలు...

- సైన్స్ ఫిక్షన్ కథ - ఉపోద్ఘాతం

- ఆద్యంతాల మధ్య

- ఉలిపి కట్టెలు

- బ్రహ్మసూత్రం

- ఆత్మాఫాక్టర్

- ఎలియాన్ రిపోర్ట్

- మానవ ఫాక్టర్

- సైబర్ జస్టిస్

- సైబర్ జస్టిస్ కథ

- సరస్వతీ తీరాన

- డాక్టర్ అశ్విని ఎం డి

- గాలక్టిక్ బార్

- త్రికాల సంధి

- విశ్వగానం

- ఒక విమర్శ - వల్లంపాటి వేంకట సుబ్బయ్య "కథాశిల్పం".... మొదలగు కథలు కలవు...

సైన్స్ ఫిక్షన్ కథలు... - సైన్స్ ఫిక్షన్ కథ - ఉపోద్ఘాతం - ఆద్యంతాల మధ్య - ఉలిపి కట్టెలు - బ్రహ్మసూత్రం - ఆత్మాఫాక్టర్ - ఎలియాన్ రిపోర్ట్ - మానవ ఫాక్టర్ - సైబర్ జస్టిస్ - సైబర్ జస్టిస్ కథ - సరస్వతీ తీరాన - డాక్టర్ అశ్విని ఎం డి - గాలక్టిక్ బార్ - త్రికాల సంధి - విశ్వగానం - ఒక విమర్శ - వల్లంపాటి వేంకట సుబ్బయ్య "కథాశిల్పం".... మొదలగు కథలు కలవు...

Features

  • : Athma Factor
  • : K Sadashiva Rao
  • : Emesco Books
  • : EMESCO0823
  • : Paperback
  • : 2016
  • : 476
  • : Telugu

Reviews

Be the first one to review this product

Discussion:Athma Factor

Be the first to start a discussion Start a new discussion

Browse all Discussions on Books
Powered by infibeam