Tapasvi Anitha

By C Anandaramam (Author)
Rs.75
Rs.75

Tapasvi Anitha
INR
MANIMN0942
In Stock
75.0
Rs.75


In Stock
Ships in 4 - 9 Days
Check for shipping and cod pincode

Description

ఈ రోజు నిన్ను వెక్కిరించినా వారందరు పరమ పవిత్రులు, ఏ మచ్చలేనివారంటావా?

ఈ సమాజపు తేరే విచిత్రమైనది. పబ్లిక్ సీక్రెట్స్ చక్కగా కడుపులో దాచుకుంటుంది.

స్పష్టంగా తెల్సిపోతున్న విషయాలను కష్టపడి నమ్మకుండా ఉంచడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.

దైర్యంగా తన కట్టుబాట్లను ఎదిరిస్తే మాత్రం సహించదు.

ఇదంతా ముందుగా ఉహించిందేగా!

ఇంత కృంగిపోతే ముందేం సాధించగలవు?

తాను మనసారా ప్రేమించిన రాజారామ్ కు కర్తవ్యాన్ని బోధించిన "అనిత" గాధ .

ఈ రోజు నిన్ను వెక్కిరించినా వారందరు పరమ పవిత్రులు, ఏ మచ్చలేనివారంటావా? ఈ సమాజపు తేరే విచిత్రమైనది. పబ్లిక్ సీక్రెట్స్ చక్కగా కడుపులో దాచుకుంటుంది. స్పష్టంగా తెల్సిపోతున్న విషయాలను కష్టపడి నమ్మకుండా ఉంచడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. దైర్యంగా తన కట్టుబాట్లను ఎదిరిస్తే మాత్రం సహించదు. ఇదంతా ముందుగా ఉహించిందేగా! ఇంత కృంగిపోతే ముందేం సాధించగలవు? తాను మనసారా ప్రేమించిన రాజారామ్ కు కర్తవ్యాన్ని బోధించిన "అనిత" గాధ .

Features

  • : Tapasvi Anitha
  • : C Anandaramam
  • : Sahithi Publications
  • : MANIMN0942
  • : Paperback
  • : 2017
  • : 232
  • : Telugu

Reviews

Be the first one to review this product

Discussion:Tapasvi Anitha

Be the first to start a discussion Start a new discussion

Browse all Discussions on Books
Powered by infibeam