Madhura Kavindra Sathakamu

Rs.25
Rs.25

Madhura Kavindra Sathakamu
INR
MANIMN1937
In Stock
25.0
Rs.25


In Stock
Ships in 4 - 9 Days
Check for shipping and cod pincode

Description

అందమగు శతకమును నా

యందలి గౌరవముచే సమర్పించిన నీ

స్పందన కామితా నందము

జెందితి; కవివర్య ! చంద్రశేఖరరెడ్డి!

పడుచుదనపు రాయంచకు

నడకలు నేర్పించు విధమునన్ ముదామోదవన్

నడయాడు కంద పద్యము

గడిచేరిన నీ కలమ్ము కదిలిన వెళన్

                                                                                                 - చేగిరెడ్డి చంద్రశేఖరరెడ్డి

అందమగు శతకమును నా యందలి గౌరవముచే సమర్పించిన నీ స్పందన కామితా నందము జెందితి; కవివర్య ! చంద్రశేఖరరెడ్డి! పడుచుదనపు రాయంచకు నడకలు నేర్పించు విధమునన్ ముదామోదవన్ నడయాడు కంద పద్యము గడిచేరిన నీ కలమ్ము కదిలిన వెళన్                                                                                                  - చేగిరెడ్డి చంద్రశేఖరరెడ్డి

Features

  • : Madhura Kavindra Sathakamu
  • : Chegireddy Chandrashekarareddy
  • : Sikkolu Book Trust
  • : MANIMN1937
  • : Paperback
  • : 2021
  • : 40
  • : Telugu

Reviews

Be the first one to review this product

Discussion:Madhura Kavindra Sathakamu

Be the first to start a discussion Start a new discussion

Browse all Discussions on Books
Powered by infibeam