Jigiri

By Peddinti Ashok Kumar (Author)
Rs.75
Rs.75

Jigiri
INR
NAVACHE018
In Stock
75.0
Rs.75


In Stock
Ships in 4 - 9 Days
Check for shipping and cod pincode

Description

             ఆదిమ కాలం నుండి మనిషి ప్రకృతిలో స్నేహం చేస్తూ, ప్రకృతితో పోరాటం చేస్తూ తన మనుగడ సాగిస్తున్నాడు. ప్రకృతిని తన అవసరాలకు ఉపయోగించు కుంటూ, ప్రకృతికి తను ఉపయోగపడుతూ వస్తున్నాడు. ప్రకృతికి భయపడుతూ, ప్రకృతిని ప్రేమిస్తూ బతుకుతున్నాడు. నిజానికి మనిషి ప్రకృతిలో అంతర్భాగం. ప్రకృతిలోని జీవరాశిని విభజించినప్పుడు మనుషులు, పశువులు, పక్షులు, పురుగులు, చెట్టూ, పుట్ట, గుట్ట అనేవి ఏర్పడతాయి. ప్రకృతిలో ఒక భాగమైన మానవుడు మరో భాగమైన జంతువును మచ్చిక చేసుకున్న కథే 'జిగిరి' నవల.
                                                                                                                   - పెద్దింటి అశోక్ కుమార్ 

             ఆదిమ కాలం నుండి మనిషి ప్రకృతిలో స్నేహం చేస్తూ, ప్రకృతితో పోరాటం చేస్తూ తన మనుగడ సాగిస్తున్నాడు. ప్రకృతిని తన అవసరాలకు ఉపయోగించు కుంటూ, ప్రకృతికి తను ఉపయోగపడుతూ వస్తున్నాడు. ప్రకృతికి భయపడుతూ, ప్రకృతిని ప్రేమిస్తూ బతుకుతున్నాడు. నిజానికి మనిషి ప్రకృతిలో అంతర్భాగం. ప్రకృతిలోని జీవరాశిని విభజించినప్పుడు మనుషులు, పశువులు, పక్షులు, పురుగులు, చెట్టూ, పుట్ట, గుట్ట అనేవి ఏర్పడతాయి. ప్రకృతిలో ఒక భాగమైన మానవుడు మరో భాగమైన జంతువును మచ్చిక చేసుకున్న కథే 'జిగిరి' నవల.                                                                                                                   - పెద్దింటి అశోక్ కుమార్ 

Features

  • : Jigiri
  • : Peddinti Ashok Kumar
  • : Navachetana Publishing House
  • : NAVACHE018
  • : Paperback
  • : 2018
  • : 112
  • : Telugu

Reviews

Be the first one to review this product

Discussion:Jigiri

Be the first to start a discussion Start a new discussion

Browse all Discussions on Books
Powered by infibeam