Consumer Rights

By Mangari Rajender (Author)
Rs.150
Rs.150

Consumer Rights
INR
ASIALAW128
In Stock
150.0
Rs.150


In Stock
Ships in 4 - 9 Days
Check for shipping and cod pincode

Description

ఇందులో

- వినియోగదారుల రక్షణ చట్టం, 1986

- వినియోగదారుల రక్షణ నియమావళి, 1987

- ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వినియోగదారుల రక్షణ నియమావళి, 1987

- తీర్పులు

- వినియోగదారుల రక్షణ చట్టం (క్లుప్తంగా)

- వినియోగదారుల రక్షణ కౌన్సిల్స్

- వినియోగదారుల క్లేశనివారణ ఏజెన్సీలు

- వినియోగదారుల వివాదాల క్లేశ నివారణ ఏజెన్సీల ఏర్పాటు 

- కేంద్ర వినియోగదారుల రక్షణ కౌన్సిల్, నిర్వహణ సంఘాల ఏర్పాటు

- రాష్ట్ర కమిషన్ అధ్యక్షుని జీతాల, ఇతర భత్యముల, కాలపరిమితి నిబంధనలు

- విద్య వినియోగదారుల రక్షణ చట్టం

- అనాగరిక చర్యలు సేవల్లోని లోపాలే!

- ఇంకా ఎన్నో వివిధ రకాల విషయాలు తెలపడం జరిగింది.

 

ఇందులో - వినియోగదారుల రక్షణ చట్టం, 1986 - వినియోగదారుల రక్షణ నియమావళి, 1987 - ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వినియోగదారుల రక్షణ నియమావళి, 1987 - తీర్పులు - వినియోగదారుల రక్షణ చట్టం (క్లుప్తంగా) - వినియోగదారుల రక్షణ కౌన్సిల్స్ - వినియోగదారుల క్లేశనివారణ ఏజెన్సీలు - వినియోగదారుల వివాదాల క్లేశ నివారణ ఏజెన్సీల ఏర్పాటు  - కేంద్ర వినియోగదారుల రక్షణ కౌన్సిల్, నిర్వహణ సంఘాల ఏర్పాటు - రాష్ట్ర కమిషన్ అధ్యక్షుని జీతాల, ఇతర భత్యముల, కాలపరిమితి నిబంధనలు - విద్య వినియోగదారుల రక్షణ చట్టం - అనాగరిక చర్యలు సేవల్లోని లోపాలే! - ఇంకా ఎన్నో వివిధ రకాల విషయాలు తెలపడం జరిగింది.  

Features

  • : Consumer Rights
  • : Mangari Rajender
  • : 2019
  • : ASIALAW128
  • : 202
  • : United Law Publications
  • : Telugu
  • : Paperback

Reviews

Be the first one to review this product

Discussion:Consumer Rights

Be the first to start a discussion Start a new discussion

Browse all Discussions on Books
Powered by infibeam