Vibhakti Chandrika

Rs.50
Rs.50

Vibhakti Chandrika
INR
VISHALA914
In Stock
50.0
Rs.50


In Stock
Ships in 4 - 9 Days
Check for shipping and cod pincode

Description

 - తెలుగు భాషాసాహిత్యాలను అభిమానించే వాళ్ళం కనుక.

- తెలుగు భాషాసాహిత్యాలను పరిరక్షించుకోవలసిన బాధ్యత కలిగిన వాళ్ళం కనుక.

- మన ప్రాచీన గ్రంథసంపదను ఈతరం వారికి అందించవలసిన వాళ్ళం కనుక.

- తెలుగు వ్యాకరణ రహస్యాలను తెలుసుకొని తరువాత తరంవారికి తెలుపవలసిన వాళ్ళం కనుక.

- మన బిడ్డల జ్ఞాపకశక్తిని పెంచవలసిన అవసరం కనిపిస్తున్నది కనుక.

- ఈ విభక్తి చంద్రికా గ్రంథాన్ని, ఇటువంటి గ్రంథాలను మనం చదివి, మన బిడ్డలచేత చదివించటం మంచిది.

 - తెలుగు భాషాసాహిత్యాలను అభిమానించే వాళ్ళం కనుక. - తెలుగు భాషాసాహిత్యాలను పరిరక్షించుకోవలసిన బాధ్యత కలిగిన వాళ్ళం కనుక. - మన ప్రాచీన గ్రంథసంపదను ఈతరం వారికి అందించవలసిన వాళ్ళం కనుక. - తెలుగు వ్యాకరణ రహస్యాలను తెలుసుకొని తరువాత తరంవారికి తెలుపవలసిన వాళ్ళం కనుక. - మన బిడ్డల జ్ఞాపకశక్తిని పెంచవలసిన అవసరం కనిపిస్తున్నది కనుక. - ఈ విభక్తి చంద్రికా గ్రంథాన్ని, ఇటువంటి గ్రంథాలను మనం చదివి, మన బిడ్డలచేత చదివించటం మంచిది.

Features

  • : Vibhakti Chandrika
  • : Sri Karmanchi Subbarayulu Nayudu
  • : Vishalandhra Publishing House
  • : VISHALA914
  • : Paperback
  • : 2016
  • : 110
  • : Telugu

Reviews

Be the first one to review this product

Discussion:Vibhakti Chandrika

Be the first to start a discussion Start a new discussion

Browse all Discussions on Books
Powered by infibeam