English Nerchukundam Randi! !

By C V S Raju (Author)
Rs.89
Rs.89

English Nerchukundam Randi! !
INR
MANIMN3618
In Stock
89.0
Rs.89


In Stock
Ships in 4 - 9 Days
Also available in:
Title Price
English Nerchukondam Randi Rs.75 In Stock
Check for shipping and cod pincode

Description

ALPHABET   ఆల్ఫబెట్

వర్ణమాల - పదాల పరిచయం

ఇంగ్లీషులో రాయడానికి ఇంగ్లీషు అక్షరాల్ని గుర్తుపట్టాలి. కాబట్టి మొదటగా -ఇంగ్లీషు అక్షరాలతో పరిచయం చేసుకుందాం. -

తెలుగులో మనకి ఏ విధంగా అక్షరాలున్నాయో, ఇంగ్లీషులో కూడా అక్షరాలు న్నాయి. తెలుగులోగాని ఇంగ్లీషులోగాని, కొన్ని అక్షరాలు కలిస్తే ఒక పదం అవుతుంది. కొన్ని పదాలు కలిస్తే ఒక వాక్యం అవుతుంది. ఇంగ్లీషులో అక్షరాల్ని Alphabet (ఆల్ఫబెట్) అంటారు. తెలుగులో వర్ణమాల అంటారు.

'తెలుగులో అ, ఆ, ఇ, ఈ మొదలైన అక్షరాలుంటే ఇంగ్లీషులో A, B, C, D అనే అక్షరాలున్నాయి.

ఇంగ్లీషులో 26 అక్షరాలున్నాయి. ఇవి 4 రకాలు. అచ్చువేయడానికి రెండు | రకాలు, రాయడానికి రెండు రకాలు ఉన్నాయి. అచ్చులో రకాలు: 1. పెద్దవి: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

2 చిన్నవి : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ALPHABET   ఆల్ఫబెట్ వర్ణమాల - పదాల పరిచయం ఇంగ్లీషులో రాయడానికి ఇంగ్లీషు అక్షరాల్ని గుర్తుపట్టాలి. కాబట్టి మొదటగా -ఇంగ్లీషు అక్షరాలతో పరిచయం చేసుకుందాం. - తెలుగులో మనకి ఏ విధంగా అక్షరాలున్నాయో, ఇంగ్లీషులో కూడా అక్షరాలు న్నాయి. తెలుగులోగాని ఇంగ్లీషులోగాని, కొన్ని అక్షరాలు కలిస్తే ఒక పదం అవుతుంది. కొన్ని పదాలు కలిస్తే ఒక వాక్యం అవుతుంది. ఇంగ్లీషులో అక్షరాల్ని Alphabet (ఆల్ఫబెట్) అంటారు. తెలుగులో వర్ణమాల అంటారు. 'తెలుగులో అ, ఆ, ఇ, ఈ మొదలైన అక్షరాలుంటే ఇంగ్లీషులో A, B, C, D అనే అక్షరాలున్నాయి. ఇంగ్లీషులో 26 అక్షరాలున్నాయి. ఇవి 4 రకాలు. అచ్చువేయడానికి రెండు | రకాలు, రాయడానికి రెండు రకాలు ఉన్నాయి. అచ్చులో రకాలు: 1. పెద్దవి: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 2 చిన్నవి : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Features

  • : English Nerchukundam Randi! !
  • : C V S Raju
  • : Victory Books
  • : MANIMN3618
  • : Paperback
  • : 2021
  • : 372
  • : Telugu

Reviews

Be the first one to review this product

Discussion:English Nerchukundam Randi! !

Be the first to start a discussion Start a new discussion

Browse all Discussions on Books
Powered by infibeam