English Grammar

By Vishalakshi Sarma (Author)
Rs.60
Rs.60

English Grammar
INR
MANIMN3001
In Stock
60.0
Rs.60


In Stock
Ships in 4 - 9 Days
Check for shipping and cod pincode

Description

                              6వ తరగతి నుండి 10వ తరగతి వరకు మరియు ఇంటర్ విద్యార్థులను దృష్టిలో ఉంచుకొని మారిన సిలబసన్ను అనుసరించి ప్రభుత్వముచే తయారు చేయబడిన వ్యాకర ణాంశములతో ఈ పుస్తకము తయారు చేయడమైనది. విద్యార్థుల సందేహములను నివారించుకొనుటకు వీలుగా రూపొందించబడినది. గమనిక : ఈ పుస్తకము అన్ని రకముల పోటీ పరీక్షలలో విజయం సాధించుటకు తోడ్పాటు ఇవ్వగలదు.

                              6వ తరగతి నుండి 10వ తరగతి వరకు మరియు ఇంటర్ విద్యార్థులను దృష్టిలో ఉంచుకొని మారిన సిలబసన్ను అనుసరించి ప్రభుత్వముచే తయారు చేయబడిన వ్యాకర ణాంశములతో ఈ పుస్తకము తయారు చేయడమైనది. విద్యార్థుల సందేహములను నివారించుకొనుటకు వీలుగా రూపొందించబడినది. గమనిక : ఈ పుస్తకము అన్ని రకముల పోటీ పరీక్షలలో విజయం సాధించుటకు తోడ్పాటు ఇవ్వగలదు.

Features

  • : English Grammar
  • : Vishalakshi Sarma
  • : RS Sarma
  • : MANIMN3001
  • : Paperback
  • : Jan-2018
  • : 86
  • : English

Reviews

Be the first one to review this product

Discussion:English Grammar

Be the first to start a discussion Start a new discussion

Browse all Discussions on Books
Powered by infibeam