Podugali

By Ethakota Subba Rao (Author)
Rs.200
Rs.200

Podugali
INR
MANIMN5454
In Stock
200.0
Rs.200


In Stock
Ships in 4 - 9 Days
Check for shipping and cod pincode

Description

అమ్మ కడుపు చల్లగా...

ర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలు దాటాక మంచం మీది నుండి దిగ్గున లేచి కూచుంది విశాల. కడుపు పైన చేతులు రెండూ ఆనించి క్షణం జాగ్రత్తగా గమనించింది. సరిగ్గా అదే సమయానికి మరోసారి లోపల రెండు కాళ్ళతో తన్నింది బిడ్డ. మళ్ళీ ఉలిక్కి పడింది. బాధగా లేదు. మధురంగా అనిపించింది. కాసేపు............

అమ్మ కడుపు చల్లగా... ర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలు దాటాక మంచం మీది నుండి దిగ్గున లేచి కూచుంది విశాల. కడుపు పైన చేతులు రెండూ ఆనించి క్షణం జాగ్రత్తగా గమనించింది. సరిగ్గా అదే సమయానికి మరోసారి లోపల రెండు కాళ్ళతో తన్నింది బిడ్డ. మళ్ళీ ఉలిక్కి పడింది. బాధగా లేదు. మధురంగా అనిపించింది. కాసేపు............

Features

  • : Podugali
  • : Ethakota Subba Rao
  • : Ethakota Subba Rao
  • : MANIMN5454
  • : paparback
  • : Feb, 2024
  • : 178
  • : Telugu

Reviews

Be the first one to review this product

Discussion:Podugali

Be the first to start a discussion Start a new discussion

Browse all Discussions on Books
Powered by infibeam