Will

By V V Ramana (Author), V V Nagesh Sharma (Author)
Rs.120
Rs.120

Will
INR
Out Of Stock
120.0
Rs.120
Out of Stock
Out Of Stock
Check for shipping and cod pincode

Description

బ్యాంకు లాకరు కంటే, ఇనుపపెట్టేకంటే కూడా ఆస్తిని అన్ని కోణాలనుంచి కాపాడేది పద్ధతి ప్రకారం వ్రాయబడిన విల్ మాత్రమే.

         వీలునామా వాళ్ళ కలిగే ప్రయోజనాలు, వీలునామాకి చట్ట భద్రత, వీలునామా ఎలా భద్రపరచాలి, వీలునామా రిజిస్ట్రేషన్ వలన ప్రయోజనాలు, వీలునామా కు సంబందించిన అన్ని అంశాలు వివరంగా ఇచ్చారు. 

బ్యాంకు లాకరు కంటే, ఇనుపపెట్టేకంటే కూడా ఆస్తిని అన్ని కోణాలనుంచి కాపాడేది పద్ధతి ప్రకారం వ్రాయబడిన విల్ మాత్రమే.          వీలునామా వాళ్ళ కలిగే ప్రయోజనాలు, వీలునామాకి చట్ట భద్రత, వీలునామా ఎలా భద్రపరచాలి, వీలునామా రిజిస్ట్రేషన్ వలన ప్రయోజనాలు, వీలునామా కు సంబందించిన అన్ని అంశాలు వివరంగా ఇచ్చారు. 

Features

  • : Will
  • : V V Ramana
  • : Shyamala Publications
  • : VISHALD182
  • : Paperback
  • : 177
  • : Telugu

Reviews

Be the first one to review this product

Discussion:Will

Be the first to start a discussion Start a new discussion

Browse all Discussions on Books
Powered by infibeam