Snehitudu

By Prachetha Gupta (Author), Neraja (Author)
Rs.25
Rs.25

Snehitudu
INR
NTBTIND133
Out Of Stock
25.0
Rs.25
Out of Stock
Out Of Stock
Check for shipping and cod pincode

Description

        ఈ కధ నది, ఆకాశంల మధ్య జరిగే ఒక చక్కటి కధ. పిల్లలకు ఎంతో నచ్చే కధ. నది ఆకాశంల మధ్య స్నేహాన్ని కధలాగా ప్రచేత గుప్తగారు చక్కగా వర్ణించారు.

        ఈ కధ నది, ఆకాశంల మధ్య జరిగే ఒక చక్కటి కధ. పిల్లలకు ఎంతో నచ్చే కధ. నది ఆకాశంల మధ్య స్నేహాన్ని కధలాగా ప్రచేత గుప్తగారు చక్కగా వర్ణించారు.

Features

  • : Snehitudu
  • : Prachetha Gupta
  • : National Book Trust
  • : NTBTIND133
  • : Paperback
  • : 25
  • : Telugu

Reviews

Be the first one to review this product

Discussion:Snehitudu

Be the first to start a discussion Start a new discussion

Browse all Discussions on Books
Powered by infibeam