365 Rojula Vignanam

By J V Ramarao (Author)
Rs.180
Rs.180

365 Rojula Vignanam
INR
ETCBKTEL42
In Stock
180.0
Rs.180


In Stock
Ships in 4 - 15 Days
Check for shipping and cod pincode

Description

అక్షర సుగంధ పరిమళ హారం

రోజుకో విషయంతో జ్ఞానోదయం

విజ్ఞాన తేజో వింధ్యా మారుతం

భావి భారత పౌరుల దిశా నిర్దేశం

పామరుల రంజించు సుస్వర నాదం

గ్రంధాలయ నిధిలోన మణి మకుటం

పాఠక ప్రియ లోకాన అగ్రపిటం

పోటి పరీక్ష యువత ప్రధాన ఆయుధం

ఉత్తమ గురుబోధకుల ఉపయుక్త సాధనం

"365 రోజుల విజ్ఞానం".

అక్షర సుగంధ పరిమళ హారం రోజుకో విషయంతో జ్ఞానోదయం విజ్ఞాన తేజో వింధ్యా మారుతం భావి భారత పౌరుల దిశా నిర్దేశం పామరుల రంజించు సుస్వర నాదం గ్రంధాలయ నిధిలోన మణి మకుటం పాఠక ప్రియ లోకాన అగ్రపిటం పోటి పరీక్ష యువత ప్రధాన ఆయుధం ఉత్తమ గురుబోధకుల ఉపయుక్త సాధనం "365 రోజుల విజ్ఞానం".

Features

  • : 365 Rojula Vignanam
  • : J V Ramarao
  • : Vagdevi Publishers
  • : ETCBKTEL42
  • : Paperback
  • : December, 2013
  • : 375
  • : Telugu

Reviews

Be the first one to review this product

Discussion:365 Rojula Vignanam

Be the first to start a discussion Start a new discussion

Browse all Discussions on Books
Powered by infibeam