Vidyarthi Kalpataruvu

By Avancha Satyanarayana (Author)
Rs.300
Rs.300

Vidyarthi Kalpataruvu
INR
VICTORY239
In Stock
300.0
Rs.300


In Stock
Ships in 4 - 9 Days
Check for shipping and cod pincode

Description

ఇందులో...

పురాణనామ కోశము 

పర్యాయపద కోశము 

ప్యుత్పత్త్యర్థ కోశము 

పారిభాషిక పదకోశము 

నానార్థ కోశము 

రూపాంతర కోశము 

ప్రకృతి - వికృతి రూపకోశము 

వికృతి - ప్రకృతి రూపకోశము 

వ్యాకరణపద కోశము 

ఛందోపద, పద్యలక్షణ కోశము 

ఏకాక్షర పద కోశము 

అలంకార లక్షణ కోశము ధ్వన్యనుకరణపద కోశము 

ద్వంద్వ పద కోశము 

జంటపద కోశము 

సంస్కృత న్యాయ, సూక్తి కోశము 

సంస్కృత జాతీయపద కోశము 

తెలుగు జాతీయపద కోశము 

                                                                             - ఆవంచ సత్యనారాయణ   

ఇందులో... పురాణనామ కోశము  పర్యాయపద కోశము  ప్యుత్పత్త్యర్థ కోశము  పారిభాషిక పదకోశము  నానార్థ కోశము  రూపాంతర కోశము  ప్రకృతి - వికృతి రూపకోశము  వికృతి - ప్రకృతి రూపకోశము  వ్యాకరణపద కోశము  ఛందోపద, పద్యలక్షణ కోశము  ఏకాక్షర పద కోశము  అలంకార లక్షణ కోశము ధ్వన్యనుకరణపద కోశము  ద్వంద్వ పద కోశము  జంటపద కోశము  సంస్కృత న్యాయ, సూక్తి కోశము  సంస్కృత జాతీయపద కోశము  తెలుగు జాతీయపద కోశము                                                                               - ఆవంచ సత్యనారాయణ   

Features

  • : Vidyarthi Kalpataruvu
  • : Avancha Satyanarayana
  • : Victory Publications
  • : VICTORY239
  • : Paperback
  • : 2018
  • : 544
  • : Telugu

Reviews

Be the first one to review this product

Discussion:Vidyarthi Kalpataruvu

Be the first to start a discussion Start a new discussion

Browse all Discussions on Books
Powered by infibeam