Bhagavath Geetha (Tatparyam Vaduka Bashalo)

Rs.195
Rs.195

Bhagavath Geetha (Tatparyam Vaduka Bashalo)
INR
PRISMBK142
In Stock
195.0
Rs.195


In Stock
Ships in 4 - 9 Days
Check for shipping and cod pincode

Description

ఇందులో...

 • అర్జున విషాద యోగం 

 • సంఖ్య యోగం 

 • కర్మ యోగం 

 • జ్ఞాన యోగం 

 • కర్మ సన్న్యాస యోగం 

 • ఆత్మ సంయమ యోగం 

 • విజ్ఞాన యోగం 

 • అక్షర బ్రహ్మ యోగం 

 • రాజ విద్యా రాజగుహ్య యోగం 

 • విభూతి యోగం 

 • విశ్వరూప సందర్శన యోగం 

 • భక్తి యోగం 

మరెన్నో....

                                                                                                             - మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి 

ఇందులో... అర్జున విషాద యోగం  సంఖ్య యోగం  కర్మ యోగం  జ్ఞాన యోగం  కర్మ సన్న్యాస యోగం  ఆత్మ సంయమ యోగం  విజ్ఞాన యోగం  అక్షర బ్రహ్మ యోగం  రాజ విద్యా రాజగుహ్య యోగం  విభూతి యోగం  విశ్వరూప సందర్శన యోగం  భక్తి యోగం  మరెన్నో....                                                                                                              - మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి 

Features

 • : Bhagavath Geetha (Tatparyam Vaduka Bashalo)
 • : Malladi Venkata Krishnamurthy
 • : Prism books
 • : PRISMBK142
 • : Paperback
 • : 2018
 • : 169
 • : Telugu

Reviews

Be the first one to review this product

Discussion:Bhagavath Geetha (Tatparyam Vaduka Bashalo)

Be the first to start a discussion Start a new discussion

Browse all Discussions on Books
Powered by infibeam