Bangaru Pilaka

By Turaga Chanukyarani (Author)
Rs.15
Rs.15

Bangaru Pilaka
INR
NTBTIND121
Out Of Stock
15.0
Rs.15
Out of Stock
Out Of Stock
Check for shipping and cod pincode

Description

                      పిల్లలకు నచ్చే కధలివి. పిల్లలు చదవల్సిన పుస్తకాలు ఇవి. ఎంతో ఆకక్తికరంగా ఉండే కధలు. ఈ కధల నుండి నీతిసారాంశాన్ని కూడా గ్రహించవచ్చు. ఇటువంటి కధలు పిల్లలకు జ్ఞాపకశక్తిని పెంచుతుంది. పిల్లలకు అర్ధమయ్యే విధంగా బొమ్మలతో సహా తురగా జానకీ రాణిగారు మనకు చాలా చక్కగా అందించారు.

                      పిల్లలకు నచ్చే కధలివి. పిల్లలు చదవల్సిన పుస్తకాలు ఇవి. ఎంతో ఆకక్తికరంగా ఉండే కధలు. ఈ కధల నుండి నీతిసారాంశాన్ని కూడా గ్రహించవచ్చు. ఇటువంటి కధలు పిల్లలకు జ్ఞాపకశక్తిని పెంచుతుంది. పిల్లలకు అర్ధమయ్యే విధంగా బొమ్మలతో సహా తురగా జానకీ రాణిగారు మనకు చాలా చక్కగా అందించారు.

Features

  • : Bangaru Pilaka
  • : Turaga Chanukyarani
  • : National Book Trust
  • : NTBTIND121
  • : Paperback
  • : 65
  • : Telugu

Reviews

Be the first one to review this product

Discussion:Bangaru Pilaka

Be the first to start a discussion Start a new discussion

Browse all Discussions on Books
Powered by infibeam