Madigodu

Rs.126
Rs.126

Madigodu
INR
NAVOPH0332
In Stock
126.0
Rs.126


In Stock
Ships in 5 - 15 Days
Check for shipping and cod pincode

Description

ఇది "మాదిగోడు"

ఇది మాదిగల గోడు

ఇది మట్టి మనుషుల గోడు

అసలు సిసలు ఆదివాసుల గోడు

మొత్తంగా మానవుల గోడు

నిజమైన మనిషి గోడు

ఇది మనసు గోడు. అందుకే....

            "ఈ "మాదిగోడు" "నిజాల నిప్పుల తప్పెట" చూస్తున్నారు కదా! ఇంకేం... మౌనం వీడండి, ముసుగులు తీయండి, మనసువిప్పి మాట్లాడేది నేర్చుకోండి. మంచి అయినా చెడు అయినా, ప్రశంసనైనా విమర్శనైనా అక్షర రూపంలో నిక్షేపించండి. మీ అభిప్రాయాలను రేపటితరానికి అందిస్తారని ఆశిస్తూ..."

- నాగప్పగారి సుందర్ రాజు

ఇది "మాదిగోడు" ఇది మాదిగల గోడు ఇది మట్టి మనుషుల గోడు అసలు సిసలు ఆదివాసుల గోడు మొత్తంగా మానవుల గోడు నిజమైన మనిషి గోడు ఇది మనసు గోడు. అందుకే....             "ఈ "మాదిగోడు" "నిజాల నిప్పుల తప్పెట" చూస్తున్నారు కదా! ఇంకేం... మౌనం వీడండి, ముసుగులు తీయండి, మనసువిప్పి మాట్లాడేది నేర్చుకోండి. మంచి అయినా చెడు అయినా, ప్రశంసనైనా విమర్శనైనా అక్షర రూపంలో నిక్షేపించండి. మీ అభిప్రాయాలను రేపటితరానికి అందిస్తారని ఆశిస్తూ..." - నాగప్పగారి సుందర్ రాజు

Features

  • : Madigodu
  • : Nagappagari Sundararaju
  • : Priyadarshini Prachuranalu
  • : NAVOPH0332
  • : Paperback
  • : 138
  • : Telugu

Reviews

Be the first one to review this product

Discussion:Madigodu

Be the first to start a discussion Start a new discussion

Browse all Discussions on Books
Powered by infibeam